Darujte krvetvorné buňky a pomozte!

Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní!!!

          Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. Mezi hlavní činnosti registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro české i zahraniční pacienty. Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů známých jako „typizace HLA“. Human Leukocyte Antigen je systém dědičných znaků na bílých krvinkách, který je velmi různorodý a zásadně ovlivňuje vzájemnou snášenlivost transplantovaných buněk a organismu nemocného. Registr je mezinárodně propojen s dalšími registry, což umožňuje vyhledávat dárce na celém světě. Vhodný dárce se zpravidla nejprve hledá v úzké rodině, největší pravděpodobnost shody je mezi sourozenci. V případě, že se dárce v rodině nenajde, začíná se vyhledávat mezi nepříbuznými dárci v databázi registru. Proto je nutné počet dárců v databázi registru neustále doplňovat o nové, zdravé a mladé lidi.

          Ročně v ČR onemocní přibližně 100 pacientů některým typem leukémie a 1000 pacientů různými poruchami krvetvorby, které je možné léčit transplantací kostní dřeně. Ne u všech je ale tento způsob léčby vhodný. A naopak ne všichni pacienti se transplantace dočkají – ať už z důvodu, že není nalezen vhodný dárce nebo není úspěšná předchozí léčba. Úspěšnost léčby pomocí transplantace krvetvorných buněk u dospělých pacientů je 60 – 90 %, u dětí 80 – 90 %.

          V posledních letech se navýšil počet diagnóz, u kterých lékaři používají transplantaci krvetvorných buněk jako vhodnou a účinnou léčebnou metodu. Navíc počet pacientů s těmito onemocněními každým rokem vzrůstá, tudíž potřeba doplňování stále nových dárců trvá. Transplantace krvetvorných buněk je často poslední a jedinou možností léčby u těchto nemocných. Jednou z hlavních podmínek vstupu do registru, je věk 18 – 35 let. Tato věková hranice se může zdát příliš nízká, ale má své opodstatnění. Při výběru vhodných dárců, lékaři transplantačních center zvažují řadu faktorů. Jedním z nich je věk dárce. Lékaři volí co nejmladší dárce. Úspěšnost přihojení štěpu pacientovi tak bývá vyšší. Pravděpodobnost, že bude dárce vybrán k odběru, se tedy s přibývajícím věkem snižuje.
          Proto je mimo jiné naším úkolem, oslovovat cílovou skupinu mladých a zdravých lidí, kteří by byli ochotní do registru vstoupit a dát tak naději k nalezení shody mezi nimi a potencionálními pacienty.

Podmínky vstupu:
  1. věk 18-35 let
  2. výborný zdravotní stav
  3. hmotnost více než 50 kg
  4. bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
  5. ochota věnovat svůj čas a pohodlí
  6. dárce do registru vstupuje s plným vědomím, že je k dispozici pro všechny pacienty, kteří potřebují transplantaci krvetvorných buněk na celém světě
  7. ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
Prezentace o registraci